Trollisanomat #2 - 2015

Trollisanomat #2 – 2015 – Mitä Krimin asukkaat haluavat?

Mitä Krimin asukkaat haluavat?

“Yhdysvallat ja Euroopan Unioni saattavat tahtoa pelastaa krimiläiset itseltään, mutta krimiläiset ovat onnellisia nyt vallitsevasta tilanteesta.”

Näin aloittaa Krimistä kertovan artikkelinsa yhdysvaltalainen talouslehti Forbes ja jatkaa, että vuosi Krimin Venäjään liittymisen jälkeen krimiläiset – niin ukrainalaiset, etniset venäläiset kuin tataaritkin – ovat tutkimus tutkimuksen jälkeen sitä mieltä, että elämä osana Venäjää on parempaa kuin elämä Ukrainassa.

Viime kuussa tehdyn, saksalaisen GfK-tutkimusyrityksen mielipidekyselyn mukaan 82% hyväksyi täysin Krimin liittymisen Venäjään, 11% oli sitä mieltä, että hyväksyvät sen suurimmaksi osaksi ja vain 2% ei hyväksynyt liittymistä. Loput muutama prosentti eivät osanneet sanoa kantaansa.

GfK kysyi krimiläisiltä hyväksyvätkö nämä liittymisen Venäjään

Vuosi sitten tehdyn amerikkalaisen Broadcasting Board of Governors yrityksen tutkimuksen tulokset olivat lähes täysin yhtenevät GfK:n tutkimuksen tulosten kanssa.

Noin vuosi sitten pidettyyn kansanäänestykseen liittymisestä Venäjään osallistui 83% krimiläisistä ja heistä 97% äänesti liittymisen puolesta.

Krimin kohdalla usein keskusteluun nousee niemimaan vähemmistön, tataarien asema Krimillä Venäjään liittymisen jälkeen. Tataareja Krimillä on 10% väestöstä. Silti vain 4% koko Krimin väestöstä vastusti liittymistä Venäjään. Tässäkin luvussa on varmasti mukana niin ukrainalaisia kuin etnisiä venäläisiäkin, eikä pelkästään tataareja.

GfK-kyselyssä selvisi myös, että Ukraina on syvästi jakautunut. Tämä jakaantuminen lopulta uhkaa Ukrainan koskemattomuutta. Ihmisten mielipiteet jakaantuvat voimakkaan alueellisesti sen suhteen haluaisivatko he Ukrainan kuuluvan Euroopan unioniin.

Eu-jäsenyyden kannatus Ukrainassa alueellisesti:
19% idässä
26,8% kaakossa
84.2% lännessä
60% pohjoisessa
N. 50% keskisessä Ukrainassa

Natoon liittyminen saa vähemmän kannatusta kaikissa Ukrainan osissa. Lännessä sitä toivotaan eniten, 53%.

Läntisessä, pohjoisessa ja keskisessä Ukrainassa Yhdysvaltojen rooli kriisissä nähdään enimmäkseen positiivisena. Muualla näin ajattelee alle kolmannes. Krimillä puolestaan oikeastaan kukaan ei näe Yhdysvaltojen roolia positiivisena, eivät edes tataarit.

Yllättävää on myös se, että vain 35,7% itä-ukrainalaisista näki enimmäkseen positiivisena Venäjän koetun osallistumisen separatistien liikehdintään itäisessä Ukrainassa, kun 71,3% krimiläisistä näki tämän enemmän venäläisestä näkökulmasta.

Mielipidekyselyjen tulokset ovat yllättäviä jos niitä peilaa kotimaiseen julkisuudessa Krimistä käytävään keskusteluun. Krimin tilanteesta uutisoidaan pääsääntöisesti vain negatiivisen näkökulman kautta ja toisenlaisten näkemysten esittäjät helposti leimataan Venäjä-mielisiksi, kuten kävi Ylen toimittaja Marja Manniselle, hänen kertoessaan A-Studion raportissa, että Venäjän joukot ovat Krimillä kutsuttuina, ei omaehtoisesti.

”Tilanne oli juuri näin, sille ei mahda mitään. Krimillä suurin osa ihmisistä oli Venäjään liittymisen kannalla, vaikka kansanäänestyksen tulos olisi kuinka tekaistu. Heidän mielestään liitos Venäjään oli parempi ratkaisu kuin pysyminen osana Ukrainaa. Tilanne oli kerta kaikkiaan erilainen kuin Itä-Ukrainassa. Mutta kyllä minä sen huomasin, että näin ei saa Suomessa kertoa.”, Manninen kertoi myöhemmin Journalisti-lehden haastattelussa ja jatkoi, ”Suomessa ei saisi kertoa mitään, mikä on Venäjälle edullista. Mutta minä teen näitä juttuja sen perusteella, mitä koen, näen ja mitä tietoa hankin, enkä sen perustella, miellyttääkö tieto Suomessa tai jossain muualla.”

Yllättäviä nämä krimiläisten mielipiteet eivät kuitenkaan ole, sillä Krim julistautui ensimmäistä kertaa itsenäiseksi jo vuonna 1992, jolloin alueen asukkaat kokivat sen ensiaskeleeksi kohti Venäjään liittymistä.

Näiden mielipidemittausten tulosten jälkeen on kyseenalaista myös se, että Yhdysvaltojen ulkoministeriön lehdistösihteeri Jen Psaki on sanonut pakotteita jatkettavan siihen asti kunnes Krim palautetaan Ukrainalle. Krimiläisten mielipide ei Psakin lausunnossa kuulu lainkaan.

Mainokset
Trollisanomat #1 - 2015

Trollisanomat #1 – 2015 – Ukraina on tärkeä osa USA:n pitkään noudattamaa geopoliittista strategiaa

Ukraina on tärkeä osa USA:n pitkään noudattamaa geopoliittista strategiaa

Ukrainan kriisin aikana Venäjän geopoliittisia tavoitteita on käsitelty laajasti eri medioissa, mutta Yhdysvaltojen strategiat ja tavoitteet ovat jääneet varsin pienelle huomiolle. Yhden näkemyksen asiaan esittää palkittu tutkiva journalisti Nafeez Ahmed kolumnissaan Middle East Eye –lehdessä.

Venäjän geopoliittiset tavoitteet Ukrainassa ovat ilmiselvät, eikä esimerkiksi Krimin liittäminen Venäjään Maidanin tapahtumien ja Ukrainan hallinnon vaihtumisen jälkeen ollut kovinkaan monelle yllätys. Venäjä halusi turvata sille strategisesti tärkeän Mustanmeren tukikohdan. Jo vuonna 2008 Kansan Uutiset kirjoitti Krimin merkityksestä Venäjälle ja tästä seuraavasta ongelmasta, jos Ukraina päättäisi hakea Naton jäseneksi. Niinpä tosiasiassa jo tällöin tiedettiin, että

Tämän tulenaran pisteen yhteydessä on puhuttu jopa Venäjän ja Naton välisen sodan mahdollisuudesta. Ukrainahan pyrkii innokkaasti sotilasliittoon, vaikkei rutiköyhän maan hyväksymisellä varmasti pidetäkään kiirettä.

Ongelma oli siis Naton tiedossa etukäteen:

Jopa useimmat Naton upseerit myöntävät, että Venäjän oikeuksia päästä Mustallemerelle on kunnioitettava. Mahdollisesti Ukraina joutuukin jättämään Krimin niemimaan Venäjälle, ennen kuin se voi liittyä Natoon.

Ukrainan kriisin myötä ollaan ajauduttu huolestuttavaan toimien ja vastatoimien kierteeseen. Venäjän viimeisin vastatoimi oli ilmoitus lopettaa kaasun toimitus Eurooppaan Ukrainan kautta vuonna 2019 Turkin kaasuputken valmistuttua. Tämän putken jakaminen Turkista eteenpäin Eurooppaan jää tällöin täysin Euroopan omalle vastuulle kustannuksineen.

USA:n tavoitteena on horjuttaa Venäjän vaikutusvaltaa ja sen herruutta Euraasiassa ja Lähi-idässä, Ahmed kirjoittaa. On hyvin mahdollista, että öljyn hinnan lasku liittyy tähän USA:n tavoitteeseen. Monet asiantuntijat maailmalla ovat tällaisia arvioita esittäneet. Öljyn hinnan laskun ajankohta viittaa ainakin vahvasti tällaiseen, eikä hinnan laskulle ole voitu esittää mitään muita kovin pitäviä perusteluja.

Ahmed kirjoittaa, että USA:n ulkoministeri John Kerry ja Saudi-Arabian tällä viikolla edesmennyt kuningas Abdullah tapasivat toisensa viime vuoden syyskuun 11. päivä ja tässä kokouksessa tiettävästi päättivät käynnistää energiasodan. Tarkoituksena tällä olisi vähentää Venäjän geopoliittista painoarvoa maailmalla, sillä Venäjän talous on riippuvainen öljytuloista. Samalla näillä toimilla horjutettaisiin myös Venäjän liittolaisten, kuten Iranin ja Venezuelan taloutta. Venäläiset ennustivat tällaisia toimia jo huhtikuussa, kun Pravda kirjoitti aiheesta otsikolla ”Obama haluaa Saudi-Arabian tuhoavan Venäjän talouden.” Suursijoittaja George Sorosinhan tiedetään jo viime vuoden maaliskuussa ehdottaneen öljyn markkinahinnan romahduttamista ”Putinin rankaisemiseksi”. Samassa uutisessa senaattori Mary Landrieun kerrotaan sanoneen, että “Viimeinen asia, mitä Putin haluaa, on energiakilpailu USA:n kanssa”. Myöskin suursijoittaja Jim Rogers on kertonut pitävänsä todennäköisenä, että saudit pumppaavat öljyä markkinoille USA:n kehotuksesta.

Myös Ahmed siis arvelee, että öljyn markkinahintaan vaikuttaminen ei ole vain saudien politiikkaa, vaan USA:n ja Saudi-Arabian yhteinen strategia, jolla halutaan jarruttaa Venäjän siiven geopoliittisen “akselin” kehitystä. Ahmed ei usko, että saudit kävisivät kamppailua USA:n liuskekaasutuotantoa vastaan pumppaamalla öljyä yli markkinoiden tarpeen ja siten painaen sen hintaa alas.

Selvää on, että öljyn hinnan lasku iskee kuitenkin myös tähän liuskekaasutuotantoon, sillä sen tuotantokustannukset ovat huomattavasti öljyn tuotantoa korkeammat ja öljyn hinta alkaa jo olla tasolla, jossa liuskekaasun tuotanto muuttuu kannattamattomaksi. Ahmed arvioi tämän tarkoittavan sitä, että USA lähti tällaiseen energiasotaan mukaan vain siksi, että näkee tämän olevan vain väliaikainen tilanne.

Ukrainan joutuminen tällaisen geopoliittisen pelin keskiöön juontaa juurensa kylmän sodan päättymisestä ja siitä alkaneesta USA:n määrätietoisesta vaikutusvaltansa laajentamisesta itäisessä Euroopassa. Ukrainan sijainti Mustanmeren rannalla tekee siitä geopoliittisesti tärkeän alueen niin Venäjälle kuin USA:llekin.

Edesmennyt Ronald D. Asmus, entinen apulaisministerin sijainen Euroopan asioissa USA:n ulkoministeriössä, jolla oli keskeinen rooli NATO:n laajentumisessa, kirjoitti Britannian puolustusministeriön vuonna 2004 julkaisemassa ”Strategia Ukrainan integroimiseksi länteen” -raportissaan, että Lännen täytyy ”ankkuroida Turkki, Ukraina ja Mustanmeren alue osaksi yhteisöä ja aluetta, josta säteilee vakautta ja vaikutusvaltaa kauemmaksi itään ja etelään. Sen sijaan, että tämä alue nähdään nykyisen lännen kauimmaisena periferiana, meidän täytyy ajatella sitä strategisena akselinamme kun läntinen sotilasliitto laajenee, jotta pystyisimme heijastamaan vaikutusta ja valtaa etelämmäs kohti Suurta Lähi-itää.”

Öljyn hinnan manipuloinnilla ja talouspakotteilla yritetään selvästi vaikuttaa myös Venäjän sisäpolitiikkaan. Tästä näkee usein erilaisia arvioita läntisessä mediassa. Ukrainan kriisillä perustellut toimet eivät siis näytä liittyvän vain kriisin ratkaisemiseen. Tavoitteena näyttää olevan myös Venäjän hallinnon horjuttaminen ja pitkällä aikavälillä jopa sen kaataminen.

Tästä Asmus lausui: ”Työskennellessäni ulkoministeriössä 1990-luvulla, kerroin usein henkilöstölle, että meidän pitäisi ajatella politiikkaa kymmenen, kahdenkymmenenviiden ja viisikymmenvuotisin suunnitelmin. Tähän liittyi mielestäni, että lännen voi katsoa epäonnistuneen, jos emme voisi ankkuroida ja integroida Keski- ja Itä-Eurooppaa kymmenen vuoden kuluessa niiden vapauduttua kommunismista. Kaksikymmenviisivuotissuunnitelma oli viittaus pidemmän aikavälin tehtävään integroida Ukraina ja puolen vuosisadan suunnitelma koski Venäjää.”

Tämän Asmuksen kommentin Ahmed kolumnissaan tulkitsee jopa kutsuksi tarttua aseisiin:
”… Meidän on taisteltava ja voitettava henkinen ja poliittisen taistelu Euroopan uudesta laajemmasta määritelmästä, joka pitää sisällään Ukrainan. Ja Ukrainan tulee auttaa meitä voittamaan taistelu omalla toiminnallaan ja suorituskyvyllään. Mielestäni tämän laajemman näkemyksen pitäisi sisältää myös Turkki ja siinä täytyisi olla osansa myös eteläiselle Kaukasialle.”

Edellisen kylmän sodan päättymisen jälkeen NATO on lupauksistaan huolimatta laajentunut kohti Venäjän rajoja. Tätä kehitystä vastaan Venäjä on äänekkäästi protestoinut toimillaan viimeisinä vuosina. Ahmed kirjoittaa, että tämä on osa laajempaa USA:n strategiaa, jossa myös monet Keski-Aasian tasavallat ovat maalle tärkeitä. Asmus kirjoitti raportissaan, että Washington voi olla “merkittävä katalysaattori ja voima, joka aiheuttaa sisäisiä pro-demokraattisia uudistuksia”, ja lisäsi, että ”amerikkalaisilla kansalaisjärjestöillä ja muilla yksityisillä ryhmillä voi myös olla keskeinen rooli Ukrainan auttamisessa.”

Lännen laajentumista on usein perusteltu demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisenä alueilla, jotka näiden puutteesta kärsivät. Tähän Ahmed kommentoi näin: “Luonnollisesti massiiviset ihmisoikeusongelmat, demokratiavaje ja laajalle levinnyt korruptio pro-USA alueilla koko Keski-Aasiassa herättää kysymyksiä siitä, onko ”demokratia” todella niin keskeinen USA:n alueellisissa tavoitteissa.”

Tähän Ahmed kolumnissaan lainaa vielä professori Gerald Sussmania Portland Staten yliopistosta, joka on julkaissut tutkimuksen (Branding Democracy: US Regime-Change in Post-Soviet Eastern Europe) USA:n kylmän sodan jälkeisestä politiikasta Itä-Euroopassa. Sussman väittää, että USA on ”aktiivisesti kannustanut ja auttanut koordinoimaan poliittista epävakautta ja levottomuuksia alueella.” Ongelma professori Sussmanin mukaan on se, että: ”Ulkomaiden puuttuminen vaaleihin auttoi poliittista suunnittelua, jossa heidän tilalleen asetettiin demokratian nimissä länsimielisiä poliitikkoja, joiden odotettiin toteuttavan USA:n, Euroopan unionin, WTO:n ja NATO:n valtiollisten ja kaupallisten etujen kanssa linjassa olevia ’uudistuksia’.”

USA on sekaantunut varsin näkyvästi, EU:n tukiessa, Ukrainan sisäisiin asioihin. Maidanilla esiintyivät niin yhdysvaltalainen senaattori John McCain kuin ulkoministeriön apulaisulkoministeri Victoria Nuland tukien mielenosoittajia, joiden tavoitteena oli hallituksen kaataminen. Verisiksi muuttuneiden mielenosoitusten aikana Nuland vahvisti joulukuussa 2013 National Press Clubilla Washingtonissa pitämässään puheessa, että USA on tukenut oppositiota Ukrainassa yhteensä 5 miljardin dollarin verran ”varmistaakseen turvallisen, vauraan ja demokraattisen Ukrainan”. Myös EU:n “ulkoministeri” Catherine Ashton esiintyi Maidanilla mielenosoitusten aikana. Kun Jim Rogersilta kysyttiin taannoisessa haastattelussaan presidentti Vladimir Putinin aggressiivisuudesta, hän tokaisi toimittajan lukeneen liikaa ”amerikkalaista propagandaa”. Hän jatkoi sanoen, että ”tämä kaikki alkoi Amerikasta, siitä washingtonilaisesta diplomaatista (Nulandista)” ja että ”Me olimme se osapuoli, joka oli hyvin aggressiivinen. Me olimme se, joka sanoi että tulemme vaihtamaan tämä hallituksen, me emme pidä tästä hallituksesta, vaikka se on vaalein valittu.”

Maidanilla vahvasti esiintyneet uusfasistiset ryhmät eivät ole länsimaisia poliitikkoja häirinneet. Vallanvaihdon jälkeen näiden ryhmien edustajia on noussut moniin Ukrainan hallinnon tehtäviin.

Ahmed kritisoi lännen moraalia tavasta, jolla se on sekaantunut Ukrainan sisäisiin asioihin. “Vaikka Venäjän sotaisuus ja tuki korruptoituneelle autoritaarisuudelle Ukrainassa on liiankin todellista, sitä on myös lännen ujostelematon tuki Kiovan uudelle lähes fasistiselle juntalle uusnatsi- joukkioineen, joita parhaillaan avustavat USA:n armeijan, CIA:n ja FBI:n ”neuvonantajat”, ilmeisesti toimien CIA:n johtajan John Brennanin alaisuudessa”, hän kirjoittaa. Ahmedin mukaan Yhdysvalloilla on “pitkä ja surkea menneisyys” yhteistyöstä näiden ääriryhmien kanssa Ukrainassa. CIA:n ja FBI:n läsnäolosta Ukrainassa sekä John Brennanin vierailusta alueella on kirjoittanut myös saksalainen Bild am Sonntag -lehti viime toukokuussa.

Ahmed jatkaa USA:n politiikan rankkaa ruotimista kolumnin lopussa näin: “Ei ole siten yllättävää, että Nulandin mielen mukaisen USA:n tukeman Kiovan hallituksen USA-myönteinen poliitikko Arseni Yatseniuk (jota Nuland kuvasi ”mieheksi, jolla on taloudellista kokemusta” – tämä kun on entinen pankkiiri), suorittaa Human Rights Watchin mukaan sotarikoksia tulematta rangaistuksi: näihin kuuluu myös summittaisia pommituksia asutussa Itä-Ukrainassa Grad-raketein ja rypälepommein. Venäjän tukemat kapinalliset ovat tuskin viattomia hekään tekemällä osansa julmuuksista.” HRW:n syytöksistä uutisoitiin viime vuoden lokakuussa.

“Kuten tavallista, siviilit molemmin puolin ovat pääasiallisia uhreja USA:n ja Venäjän käydessä sotaa vallasta ja taloudellisista hyödyistä”, Ahmed päättää kolumninsa.

Trollisanomat #20 - Kun Ylen toimittaja trollin näki

Trollisanomat #20 – Kun Ylen toimittaja trollin Joensuussa näki ja muita tarinoita yhden totuuden Suomesta

YLEn toimittaja järkyttyi Joensuussa nähtyään trollin! Katso järkyttävä peilikuva!

Dramaattinen tilanne sattui Joensuussa, jossa toimittaja Jessikka Aro oli puhumassa trolleja käsittelevässä paneelissa asiantuntijana. Itsetutkiskelun jälkeen hän oli haastattelussa radio YleX:ssä, jossa hän paljasti kirjoittaneensa propagandaa:

Toimittaja sanoo joutuneensa pitkäaikaisen mustamaalauksen kohteeksi propaganda-juttunsa takia.

Aro kertoo, että propagandaa voi itse huomaamattaankin levittää:

Propaganda on parhaimmillaan, kun ei ole edes ymmärretty, että kyse on propagandasta

Jessikka Aro kertoo, että trollauksen tavoitteena on vaientaa vastapuoli leimaamalla tämä vaikkapa trolliksi. Omassa, syyskuussa julkaistussa artikkelissaan Oletko joutunut Venäjän trolliarmeijan kohteeksi – kerro kokemuksistasi hän leimasi valtamedian uutisiin kriittisesti suhtautuvat ihmiset Putin-trolleiksi, Venäjän trolliarmeijaksi. Artikkeli on johtanut jopa kanteisiin oikeuskanslerille, tavallisten suomalaisten ollessa sitä mieltä, että valtion mediayhtiö Yle yhdessä Puolustusvoimain kanssa mustamaalaa kansalaisia mielipiteiden vuoksi.

Aro on huolissaan propagandan nykyisestä laajuudesta Suomessakin.

Toivoisin että lainsäätäjät ottaisivat kantaa nettitrollaukseen

Trollisanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tällainen on kuitenkin hyvin vaarallista sananvapauden näkökulmasta ja on perin eriskummallista, että sananvapauden rajoittamista ehdottaa Ylen toimittaja.

Asiantuntijat toisaalta kertovat, että esimerkiksi Nato-trollaus on saanut sellaiset mittasuhteet, kun sitä tekevät nykyään lähes kaikki valtamediatkin, että Aron ehdotus saattaa olla harkinnan arvoinen.

– Sananvapaus toteutuu Suomessa melko rajoitetusti, koska Nato-trollaus peittää alleen kaikki eriävät mielipiteet vaikka yli 60% suomalaisista vastustaa Natoa ja vain parikymmentä prosenttia kannattaa sitä, toteavat asiantuntijat.

Trollisanomat arvelee sananvapauden heikkenemisen ja Nato-trollauksen suhteettoman määrän olevan yhteydessä siihen, että joukkotiedotuseliitin piirissä Kokoomuksen kannatus on noussut 21 prosentista 50 prosenttiin.

JOURNALISTIN ETIKKAA JÄLLEEN ERÄ MYYNNISSÄ

Trollisanomat #20 - Journalistin etikkaa myynnissä!

Trollisanomien ensimmäisessä numerossa puntaroimme Helsingin Sanomien toimittaja Laura Halmisen puolueettomutta Ukrainan kriisin suhteen ja kyselimme, mahtaako hän olla pelkkä Nato-lobbarin palkkaama trolli.

Kysymys herää uudelleen Halmisen kiiteltyä jo vuosia kiihkeästi Paasikivi-Kekkosen linjaa haukkuneen ja yhtä kiihkeästi Nato-jäsenyyttä lobanneen Lasse Lehtisen ja nuoren tulokkaan Eemeli Peltosen Nato-ulostuloa Demari-lehdessä.

 

Toimittaja Halmiselta on ilmestynyt jälleen Ukrainan kriisiä koskeva juttu, jossa Halminen käy läpi tapahtumia varsin omintakeisella käsityksellään toimittajan puolueettomuudesta ja etiikasta.

Lokakuussa Saksan tiedustelupalvelun (BND) johtaja Gerhard Schindler esitti parlamentin tarkastusvaliokunnalle toiseen suuntaan viittaavia todisteita heinäkuun tapahtumista. BND:n arviossa päädyttiin siihen, että separatistit veivät matkustajakoneen tuhonneen Buk-järjestelmän ukrainalaisesta tukikohdasta.

Kivimäen mukaan tätäkin vaihtoehtoa selviteltiin. Satelliittikuvien perusteella ei kuitenkaan havaittu merkittävää liikehdintää Ukrainan armeijan tukikohdista.

Venäläisten tiedustellessa tästä BND:n arviosta Saksan ulkoministeriö totesi, että saksalaisen median siitä tekemät tulkinnat olivat epätäydellisiä ja irti asiayhteydestä. Trollaava toimittajamme ei tietystikään tätä seikkaa tässä yhteydessä mainitse, koska se vaikeuttaisi artikkelin laatimista tukemaan toimittaja Halmisen omaa näkemystä ja rikkoisi näin ohjatun narratiivin.

Kokonaan toinen asia on, pitäisikö lukijan todellakin uskoa Halmisen artikkelissaan julkituoma väite siitä, että Kivimäen edustama joukkorahoituksella toimiva harrastepohjainen nettisurfaajien yhteisö saa parempaa tietoa kuin Saksan tiedustelupalvelu – ellei sitten nettisurfaajien yhteisö ole yhteydessä jonkin toisen valtion tiedustelupalveluun ja toista tämän toisen valtion informaatiosotaa, kuten tämän harrastepohjaisen yhteisön perustaja Eliot Higgins teki Syyrian Ghoutan kaasuiskujen osalta?

Tässä Ylen uutinen Ghoutan kaasuiskusta: uskommeko leicesteriläistä bloggaria vaiko MIT:tä?

Informaatiosota Syyrian osalta tuotti tulosta:

New Yorker: Hänen [Higgins] havaintonsa pääsivät Human Rights Watchin kaasuiskua koskeneeseen raporttiin ja ovat edesauttaneet muokkaamaan keskustelua [lännen sotilaallisesta] väliintulosta Syyriassa

New Yorker: Eräässä vaiheessa Peter Bouckaertin [Human Rights Watchin avustusjohtaja] kanssa keskustellessani, hän sanoi alkaneensa luottamaan lähteenä [ Higginsin] Brown Moses-blogiin, koska Human Rights Watchilla ”ei ole mahdollisuutta tarkkailla kovin montaa lähdettä”.

Higginsin toiminta tuo väistämättä mieleen myöskin toisen Brittein saarilla toimivan, Coventryssa sijaitsevan, Syrian Observatory for Human Rights -nimisen järjestön.

Halminen jatkaa artikkelissaan:

Kivimäki selvitti esimerkiksi, miten Venäjän-mieliset lainasivat kuvia niin Georgian sodasta kuin Tiananmenin aukion verilöylystäkin osoittaakseen Ukrainan armeijan muka tekemiä julmuuksia. He myös lainailivat kuvia vanhoista elokuvista osoittaakseen, miten Donetskin lapset kärsivät.

Näitä – toimittajan mukaan ”muka” – tehtyjä julmuuksia ja lasten kärsimyksiä on riittävästi tallennettu ja niitä on katseltavana mm. USA:n ulkoministeriön viralliseksi tiedustelulähteekseen ilmoittamassa YouTube-palvelussa.

Varoitus – Seuraava esimerkkivideo Ukrainan armeijan ”muka” tehdyistä julmuuksista sisältää graafista materiaalia eikä sovi herkimmille.

http://youtu.be/u1-f4q9BZyg?t=21s

Trollisanomat #14 päivitys - Ukrainasta uutta tietoa edelliseen artikkeliimme liittyen | Kilpailu kiristyy lehtialalla

Trollisanomat #14 päivitys – Toimittajamme Ukrainassa selvitti natsihallinnon kiemuroita

Kerroimme edellisessä numerossamme:

Huolimatta Suomen valtamediaan verrattuna vaatimattomista toimituksellisista resursseista Trollisanomat yrittää selvittää mm. sitä, ovatko ’Oikea Sektori’-järjestön Borislav Bereza ja  pääministeri Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueen sotilasneuvoston jäsen, Dnepr-1-pataljoonan komentaja Juri Bereza mahdollisesti jopa sukua toisilleen. Komentaja Juri Berezahan on uhannut keskusteluohjelmassa hyökätä Venäjälle, katso video englanninkielisellä tekstityksellä.

Tutkiva toimittajamme Ukrainassa on saanut selville, että ’Oikea Sektori’-järjestön lehdistösihteeri,  kansanedustaja Borislav Bereza ja heti vaalien jälkeen hyökkäyksellä Venäjään uhannut Dnepr-1-pataljoonan komentaja Juri Bereza eivät ole sukua toisilleen.

Aiemmin suomalaisessa mediassa mainitsemattomana tietona tuli ilmi kuitenkin, että Juri Bereza kuuluu presidentti Petro Poroshenkoa avustavan Roman Svarychin OUN-B-järjestöstä alkunsa saaneeseen, Stepan Banderan muistoa vaalivaan ’Konhres Ukrayinskykh Natsionalistiv’-puolueeseen.

Kuten edellisessä numerossa kerroimme, Svarychin puolue on puolustanut mm. natsien keskitysleireillä (Sobibor, Majdanek) tapahtuneista sotarikoksista syytettyä John (Ivan) Demjanjukia ja sen edustajat ovat vuosien varrella usein syyllistyneet juutalais- ja venäläisvastaiseen kiihotukseen (mm. ”Aikamme on tullut ja Dnepr virtaa kohta punaisena juutalaisten ja venäläisten verestä.”).

Juri Bereza toimi myös aktiivijäsenenä ’Oranssi vallankumous’-nimellä kulkeneessa poliittisessa liikkeessä, kuten myös Trollisanomien numerossa 12 esittelemämme pääministeri Jatsenjukin puolueessa vaikuttava entinen Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Andriy Parubiy.

Itäukrainalaisten vainon vuonna 2014 aloittanut Parubiy loi 1990-luvun alussa yhdessä Oleg Tyahnybokin kanssa – ’Svoboda’-puolueeksi sittemmin muodostuneen – ’SNPU’-uusnatsipuolueen, jonka natsitunnusta (’wolfsangel’) nykyisin pääministeri Jatsenjukin puolueen sotilasneuvonantajana toimivan sisäministeriön pahamaineisen Azov-rykmentin komentajan, kansanedustaja Andriy Biletskyn johtama ’Patriot Ukraine’ edelleen käyttää.

Lue myös numero 12 päivitys!

KILPAILU KIRISTYY

Trollimediakentälle on astellut uusi haastaja. Olemme siitä iloisia, suomalainen media tarvitsee vastapainoa ohjatun narratiivin mukaiseen yksipuoliseen maailmankuvaansa.
Trollisanomat toivottaa onnea ja menestystä.
Julkaisemme, voisipa sanoa jopa sensaatiomaisesti, kilpailijamme ’Päivän lehti’-kuvan artikkelikuvana, koska kilpailevan lehden aihe on niin poikkeuksellisen tärkeä.

Lisälukemista:

”In the summer of 1941, as the Germans invaded Ukraine, militias connected with OUN organized several massive pogroms against the Jewish population, notably in Lviv. The militias arrested and beat Jews, abused Jewish women, and rounded up Jews for the Germans to shoot. In many other localities in the regions of Galicia and Volhynia, the militias did not organize pogrom-like public spectacles, but arrested Jews and either shot them themselves or handed them over to the German or Romanian authorities to shoot. Altogether in this phase, OUN was implicated in the murder of tens of thousands of Jews.”
http://www.viaevrasia.com/documents/celebration_jph_march28.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Mykola_Lebed

http://www.nytimes.com/2010/12/12/us/12holocaust.html

Trollisanomat #14 – Ukrainan hallintoon nimitetään natseja kiihtyvällä tahdilla

Trollisanomat #14 – Ukrainan hallintoon nimitetään natseja kiihtyvällä tahdilla

KIOVAN HALLINNOSSA EI EDELLEENKÄÄN NATSIN NATSIA?

Käsittelimme Trollisanomien numerossa 12 sekä siihen liittyvässä päivityksessä Ukrainan parlamenttivaaleja. Saamiensa parlamenttipaikkojen lisäksi natseja aletaan nostaa eri hallintoportaille.

KIOVAN POLIISI

Vadim Troyan, Andriy Biletskyn johtaman Azov-rykmentin ja ’SNA:n’ puolisotilaallisen järjestön ’Patriot Ukrainen’ aktiivijäsen, hänkin pääministeri JatsenjukinKansan Rintama’-puolueen vaalikoneistotuen saanut ”itsenäinen” vaaliehdokas, on valittu Kiovan poliisin johtoon ’Kansan Rintama’-puolueen johtajistoon kuuluva sisäministeri Arsen Avakovin päätöksellä. Edellinen poliisipäällikkö sai lähteä tuoreiden lustraatiolakien johdosta. Natseille on nyt annettu toimeksi poliisin uudistamisoperaatio.

Trollisanomat #14 – Azov-rykmentin kakkosmies, Patriot Ukrainen aktiivijäsen Vadim Troyan nimitettiin Kiovan poliisipäälliköksi. Kuva sisäministeri Avakovin avustajan, Anton Geraschenkon Facebook-päivityksestä.

Trollisanomat #14 – Azov-rykmentin kakkosmies, Patriot Ukrainen aktiivijäsen Vadim Troyan nimitettiin Kiovan poliisipäälliköksi. Kuva sisäministeri Avakovin avustajan, Anton Geraschenkon Facebook-päivityksestä.

Troyanin valinnasta ilahtunut kansanedustaja Dmytro JaroshinOikea Sektori’-järjestön lehdistösihteeri Borislav Bereza, tuore kansanedustaja Kiovasta hänkin, riensi ilmoittamaan että hän on ottanut yhteyttä Kiovan poliisiin ja ’Oikea Sektori’ tulisi työskentelemään tiiviisti yhdessä Troyanin kanssa uudistamisoperaatiossa.

Lehdistösihteeri Bereza on aiemmin syksyllä vieraillut USA:ssa, syy vierailuun on pimennossa. Ehkäpä vierailuohjelmaan kuului keskusteluhetki myös USA:n hallinnon edustajien kanssa?

Huolimatta Suomen valtamediaan verrattuna vaatimattomista toimituksellisista resursseista Trollisanomat yrittää selvittää mm. sitä, ovatko ’Oikea Sektori’-järjestön Borislav Bereza ja  pääministeri Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueen sotilasneuvoston jäsen, Dnepr-1-pataljoonan komentaja Juri Bereza mahdollisesti jopa sukua toisilleen. Komentaja Juri Berezahan on uhannut keskusteluohjelmassa hyökätä Venäjälle, katso video englanninkielisellä tekstityksellä.

UKRAINAN TURVALLISUUSPALVELU

Myös Ukrainan valtion turvallisuuspalveluun on nimitetty uutta henkilöstöä. Svobodan entinen kansanedustaja, Oleg Tyahnybokin avustaja, natsimielipiteistään tunnettu Juri Mikhalchyshyn erosi puolueesta, jotta hänet voitiin nimittää SBU:n propagandaosaston johtoon. Mikhalcyshyn perusti 2000-luvun puolivälissä nimimerkillä Nachtigall88 (ks. Nachtigall, 88) ajatuspajanJoseph Goebbels Political Research Center’, muuttaen nimeksi sittemmin ’Ernst Jünger Political Research Center’.

UKRAINAN PARLAMENTTI

Aiemmin mainitun ’Oikea Sektori’-järjestön Borislav Berezan lisäksi Ukrainan parlamenttiin nousi Kiovasta, kannattajiensa vähintäänkin mielenkiintoisella vaalimainonnalla kampanjaansa toteuttanut (ks. kuva), Oleg Tyahnybokin avustaja, ’Svoboda’-puolueen Juri Levchenko. Twitter-tili, josta ohessa oleva kuva, on sittemmin poistettu. Vaalisloganina Levchenkolla oli mm. ”Venäjästä tulee hautausmaa!”. Levchenko on puolueessaan myöskin pitänyt yllä suhteita mm. Marine Le Penin äärioikeistolaiseen ’Front National’-puolueeseen.

PRESIDENTIN AVUSTAJAT

Entuudestaan Kiovan hallinnossa äärioikeistolaisryhmiä edustavat mm. presidentti Petro Poroshenkon avustajat, Stepan Banderan muistoa vaalivan ’Konhres Ukrayinskykh Natsionalistiv’-puolueen Roman Svarych sekä ’Svoboda’-puolueen Oleh Makhnitsky.

Svarychin edustama ’OUN-B’-järjestöstä alkunsa saanut puolue puolusti mm. natsien keskitysleireillä (Sobibor, Majdanek) tapahtuneista sotarikoksista syytettyä John (Ivan) Demjanjukia ja sen edustajat ovat vuosien varrella usein syyllistyneet juutalais- ja venäläisvastaiseen kiihotukseen (mm. ”Aikamme on tullut ja Dnepr virtaa kohta punaisena juutalaisten ja venäläisten verestä.”).

Lue myös edellinen Ukrainan vaalit -aiheinen numeromme sekä siihen liittyvä päivitys!

Trollisanomat jatkaa Ukrainan vaalien analysointia ja palaa tarvittaessa asiaan.

 

Linkit:

http://bayareaantifa.noblogs.org/post/2014/09/02/right-sectors-borislav-bereza-visits-san-francisco/

http://spitfirelist.com/for-the-record/ftr-817-update-on-ukraine/

Lisälukemista:

http://www.theguardian.com/world/2012/jun/02/euro-2012-antisemitic-football

Tuhti tietopaketti Ukrainan vaaleista!

Trollisanomat #12 – Suomi tukee Ukrainan uusnatseja

MALTILLISTA, NIIN MALTILLISTA

Suomalaisen median ja johtavien poliitikkojemme hehkuttaessa maltillisten, länsimielisten, eurooppamyönteisten ukrainalaispuolueiden voittoa ja Svobodan mahdollista putoamista parlamentista Verkhovna Radan vastikäisissä vaaleissa, on Matti ja Maija Meikäläiseltä kenties päässyt lipsahtamaan ohi se (kenties median vaikeneminen asiasta vaikuttaa siihen), että puoluevaalien lisäksi Ukrainan parlamenttiin valitaan edustajia myös yhden edustajan vaalipiireistä.

Kuinka ollakaan, näistä vaalipiireistä parlamenttiin mm. pääsi yli 30% ääniosuudella dnipropetrovskilaisessa vaalipiirissä ehdolla ollut Dmytro Jarosh, joka edustaa ’Oikea Sektori’-nimellä tunnettua äärioikeistolaisten ja uusnatsien ryhmittymää.

Kansanedustajaksi noussut äärioikeistolaisen 'Oikea Sektori'-ryhmittymän johtaja Dmytro Jarosh. Jarosh sai omassa vaalipiirissään yli 30% äänistä.

Kansanedustajaksi noussut äärioikeistolaisen ’Oikea Sektori’-ryhmittymän johtaja Dmytro Jarosh. Jarosh sai omassa vaalipiirissään yli 30% äänistä.

Hänen lisäkseen tiettävästi myös Donbas-pataljoonan komentaja, sotataiteilijanimellä ”Semen Semenchenko” esiintyvä, Konstantin Grishin siirtyi parlamenttiedustajaksi ’Oma Apu’-puolueen listalta.

Donbas-pataljoonan komentaja "Semen Semenchenko" neuvonpidossa Andriy Biletskyn kanssa. Semenchenko tiettävästi valittiin myös Radaan 'Oma Apu'-puolueen listalta. Juutalaisjärjestöt ovat syyttäneet 'Oma Apu'-puolueen johtajaa, Lvivin pormestari Andriy Sadovyia, voimakkaan antisemitismin sallimisesta Lvivissä. http://antisemitism.org.il/article/72808/wiesenthal-center-lviv-mayor-covers-antisemitism

Donbas-pataljoonan komentaja ”Semen Semenchenko” neuvonpidossa Andriy Biletskyn kanssa. Semenchenko tiettävästi valittiin myös Radaan ’Oma Apu’-puolueen listalta. Juutalaisjärjestöt ovat syyttäneet ’Oma Apu’-puolueen johtajaa, Lvivin pormestari Andriy Sadovyia, voimakkaan antisemitismin sallimisesta Lvivissä. http://antisemitism.org.il/article/72808/wiesenthal-center-lviv-mayor-covers-antisemitism

Myös Semen Semenchenkon johtaman Donbas-pataljoonan parissa natsitunnukset ovat huoletta esillä. Tässä 'Musta aurinko'-tatuointi. http://www.trust.org/item/20140517182240-6e36t/

Myös Semen Semenchenkon johtaman Donbas-pataljoonan parissa natsitunnukset ovat huoletta esillä. Tässä ’Musta aurinko’-tatuointi. http://www.trust.org/item/20140517182240-6e36t/

Yksittäisistä Svobodan läpimenneistä edustajista ei ole selvää kuvaa, heitä kuitenkin löytynee sitten kunhan Ukrainan vaalitoimitsijat saavat verkkosivunsa päivitettyä läpimenneiden edustajien osalta.
Päivitetty 3.11.2014:
Norjalaisen Pål Steiganin mukaan Svoboda sai kuusi (6) edustajaa parlamenttiin.

Merkittävin uusnatsiedustaja uudessa parlamentissa lienee kuitenkin Azov-rykmentin Andriy Biletsky, joka sai yli 30% äänistä omassa kiovalaisessa vaalipiirissään.

Andriy Biletsky puhujana, paikka Patriot Ukrainen kokous vuonna 2008.

Vastavalittu kansanedustaja, SNA:n, Patriot Ukrainen, Azov-rykmentin johtaja ja pääministeri Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueen sotilasneuvoston jäsen Andriy Biletsky puhujana, paikka Patriot Ukrainen kokous vuonna 2008.

Biletskylla on varsin selkeä kytkös pääministeri Arseni Jatsenjukin, sisäministeri Arsen Avakovin, oikeusministeri Pavlo Petrenkon ja puhemies Oleksandr Turchinovin (mukana puolueessa myös ex-svobodalainen Andriy Parubiy, Azov-pataljoonassakin sotinut Tetyana Chornovol sekä Torsti Sireenin tyyppisenä sotilasasiantuntijana tutuksi tullut Dmytro Tymchuk) vaalit voittaneeseen ’Kansan rintama’-puolueeseen:
’Kansan rintama’-puolueen puoluekokouksessa puheen pitänyt Biletsky valittiin puolueen sotilasneuvostoon (sotilasneuvosto lienee jokaisen maltillisen, länsimielisen puolueen vakiovarustus).

Päivitetty 3.11.2014:
Pääministeri Jatsenjukin ’Kansan rintama’-puolueen listoilta Ukrainan parlamenttiin valittu puolueen sotilasneuvoston jäsen, ’Dnepr-1-pataljoonan komentaja, Juri Bereza on valintansa jälkeen jo uhannut Venäjää aseellisella hyökkäyksellä.

Kansanedustajaksi noussut uusnatsiryhmittymä SNA:n ja Patriot Ukrainen johtaja Andriy Biletsky pitämässä puhetta pääministeri Jatsenjukin 'Kansan Rintama'-puolueen puoluekokouksessa. Biletsky valittiin puolueen sotilasneuvoston(!) jäseneksi.

Kansanedustajaksi noussut uusnatsiryhmittymä SNA:n ja Patriot Ukrainen johtaja Andriy Biletsky pitämässä puhetta pääministeri Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueen puoluekokouksessa. Biletsky valittiin puolueen sotilasneuvoston(!) jäseneksi.

Todennäköisimmin parlamenttiin valinnan varmistamiseksi, Biletsky asettui kuitenkin itsenäisenä ehdolle vaaleihin. Onnistunut valinta häneltä.
Biletskyn kakkosmies Azov-rykmentissä, sotataiteilijanimellä ”Vadim Troyan” esiintyvä – myöskin vaaleissa itsenäisenä ehdokkaana ollut ja hänkin Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueelta mainostilaa saanut – on tiettävästi valittu Kiovan alueen poliisin johtoon.

Ennen vaaleja sisäministeriön joukko-osastona toiminut Azov-pataljoona muutettiin oman ilmoituksensa mukaan rykmentiksi, jonka myötä uusnatsiryhmä saisi kertaheitolla roimasti lisää tulivoimaa.

Andriy Biletskyn (pääministeri Jatsenjukin 'Kansan Rintama'-puolueen sotilaallisen neuvoston jäsen, uusnatsiryhmittymä SNA:n ja Patriot Ukrainen johtaja) johtaman Azov-pataljoonan asema vahvistui, kun pataljoonasta tehtiin rykmentti.

Andriy Biletskyn (pääministeri Jatsenjukin ’Kansan Rintama’-puolueen sotilaallisen neuvoston jäsen, uusnatsiryhmittymä SNA:n ja Patriot Ukrainen johtaja) johtaman Azov-pataljoonan asema vahvistui, kun pataljoonasta tehtiin rykmentti.

Tulivoimaa Azov todella tarvitsee päämääräänsä pääsemiseen: Tänään Ukraina, huomenna Venäjä ja muu Eurooppa. Puhtaan, arjalaisen, valkoisen rodun ristiretki seemiläisiä ali-ihmisiä vastaan on iso tehtävä (*).

(*) Kansanedustaja Andriy Biletsky, SNA / Patriot Ukraine / Azov / Kansan Rintama:

Ukrainians are a part (notably one of the biggest parts and of the highest quality) of the european White Race. A Creator-Race of a great civilization, of the greatest human accomplishments.
The historic mission of our nation at this critical time is to lead the White People of the world in a last crusade for their existence. A crusade against the semite-led subhumans.

 

PERUSTIETOA UUSIEN EDUSTAJIEN MALTILLISESTA TAUSTASTA

Tutkiessa ukrainalaisen äärioikeiston ja uusnatsien taustoja ei voi olla panematta merkille nyt pääministeri Jatsenjukin puolueessa vaikuttavan Andriy Parubiyn osuutta.

Parubiy oli luomassa yhdessä Oleg Tyahnybokin kanssa Svobodaksi sittemmin muodostunutta SNPU-uusnatsipuoluetta, jonka natsitunnusta (’wolfsangel’) nykyinen Biletskyn johtama Patriot Ukraine’ edelleen käyttää.

Parubiy myös perusti tämän SNPU:n puolisotilaallisen osaston, ’Patriot Ukrainen’, joka siis toimii edelleen ja jonka johtaja pääministeri JatsenjukinKansan Rintama’-puolueen sotilasneuvoston jäsen Andriy Biletsky on.

Vuonna 2004 Parubiy siirtyi ’Oranssin vallankumouksen’ palvelukseen ja hän nousi Viktor JushenkonNasha Ukraina’-puolueen poliittisen neuvoston jäseneksi.

Ukrainan kriisin aikana, 2014, Parubiysta tuli Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja ja hän oli käynnistämässä ATO:na tunnettua itäukrainalaisiin kohdistunutta vainoa.

Merkillepantavaa on myös se, että – kuten Suomessakin – nämä Ukrainan eri äärioikeisto- ja uusnatsiryhmittymät ovat kuitenkin tiiviisti toisiinsa yhteyksissä.

Ukrainan äärioikeistoa tutkinut politiikan tutkija Anton Shekhovtsov on tosin ollut sitä mieltä, että nyt pääministeri JatsenjukinKansan Rintama’-puolueeseen kytkeytynyt Andriy Biletskyn johtama uusnatsijärjestö ’SNA’ on liian äärimmäinen jopa ’Oikea Sektori’-järjestölle.

Oikea Sektori ( http://en.wikipedia.org/wiki/Right_Sector )
SNA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Social-National_Assembly )
Patriot Ukraine ( http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_of_Ukraine)
Andriy Biletsky ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Билецкий,_Андрей_Евгеньевич )
Dmytro Jarosh ( http://en.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Yarosh )
Semen Semenchenko ( http://en.wikipedia.org/wiki/Semen_Semenchenko )
Andriy Parubiy ( http://en.wikipedia.org/wiki/Andriy_Parubiy )
SNPU ( http://en.wikipedia.org/wiki/Social-National_Party_of_Ukraine )
Wolfsangel ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfsangel#As_a_Nazi_symbol )
Kansan Rintama ( http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Front_%28Ukraine%29 )

 

KIOVASSA EI NATSIN NATSIA?

Koskahan Erkki Tuomioja ottaa hatun käteen ja pyytää suomalaisilta anteeksi valeitaan, Kiovassa kun tuntuu olevan natseja hallinnossa paljonkin?

Kokoomus- ja RKP-ministereiltä nyt ei sellaista tietystikään kukaan edes odota, hehän jatkavat Nato-huumassaan minkä tahansa valeen suoltamista.

linkit:
http://itsapoliticalworld.wordpress.com/2014/09/13/the-peoples-front-the-merging-of-fascists-and-liberal-democrats-in-ukraine/

http://www.hromadske.tv/politics/na-z—yizdi—-narodnogo-frontu—-predstavili-no/

http://www.nonstopnewsonline.com/en/news/turchinov-avakov-ta-komandiri-rjadu-bataljonv-uvjshli-u-vjskovu-radu-narodnogo-frontu

http://www.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/2014100318

http://www.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/2014030718100846_uk.shtml

Trollisanomat #10 – Venäjältä humanitaarista apua Ukrainaan, USA toimittaa aseita

Trollisanomien toimitus on poikkeuksellisesti sanaton.

”Venäjä toimittaa Ukrainaan 3 tuhatta tonnia humanitaarista apua ensi viikolla”